Agenda jaarvergadering H.V. Bedo 2020

Agenda jaarvergadering H.V. Bedo 2020

Datum: 26 februari 2020 – 21.00 uur
Locatie: Sportkantine D’n Ekker

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering vaststellen
3. Bestuurswijzigingen H.V. Bedo
Verkiesbaar: Willem Leenders
4. Jaarverslag
5. Financiën
a. Realisatie 2019
b. Begroting 2020
6. Intermezzo
7. Commissies / Vacatures
8. Sponsorcommissie
9. TC Info
10. Rondvraag en sluiting

Ook ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte welkom op de jaarvergadering