Agenda jaarvergadering H.V. Bedo 2018

Agenda jaarvergadering H.V. Bedo 2018
Datum: 21 februari 2018 – 21.00 uur
Locatie: Sportkantine D’n Ekker

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering vaststellen
3. Bestuurswijzigingen H.V. Bedo
Verkiesbaar: Rogier, Laura, Gijs, Monique
4. Jaarverslag
5. Financiën
a. Realisatie 2017
b. Begroting 2018
6. Intermezzo
7. Commissies / Vacatures
8. Sponsorcommissie
9. TC Info – Laura
10. VOG – Verklaring Omtrent Gedrag
11. Rondvraag en sluiting